Domino Hronov

Přihláška na tábor

Letní prázdniny 2024

Přihlášku vyplňujte vždy pro jedno dítě. Přihlásit ho můžete na jeden nebo více táborů.

1. Tábory

2. Dítě

Dítě je:

3. Zákonný zástupce

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Před odesláním musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím s tím, že za předpokladu dodržení zásad etiky a dobrých mravů, může být moje dítě fotografováno:


Odesláním přihlášky souhlasíte s tím, že se Vaše dítě podřídí táborovému řádu a berete na vědomí, že případné problémy mohou končit i vyloučením dítěte z tábora bez nároku na vrácení peněz.