Domino Hronov

Přihláška na akci

Školní rok 2022/23

Přihlášku vyplňujte vždy pro jedno dítě. Přihlásit ho můžete na jednu nebo více akcí.

1. Akce

Před odesláním musíte odsouhlasit toto upozornění.

2. Dítě

Dítě je:

3. Zákonný zástupce

4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Před odesláním musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím s tím, že za předpokladu dodržení zásad etiky a dobrých mravů, může být moje dítě fotografováno: