Domino Hronov

Přihláška na akci

1 - Jarní tábor

datum konání: 25. 2. 2024 - 2. 3. 2024

Dítě

Zákonný zástupce

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Před odesláním musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím s tím, že za předpokladu dodržení zásad etiky a dobrých mravů, může být moje dítě fotografováno:
Před odesláním musíte odsouhlasit toto upozornění.